Xem nhiều nhất

Block adv3

Block adv2

Block adv1

Block adv4

Block quang cao 4

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Zend Framework

 

1. Lập trình hướng đối tượng trong PHP

- Classes.
- Properties.
- Methods.
- Objects.
- Static Properties Methods.
- Inheritance.
- Abstract Classes.
- Interfaces.
- Autoloading.
- Reflection.
Bài tập ứng dụng

2. Regular expressions

         Vận dụng tối đa sức mạnh của Regular Expressions
         Bài tập ứng dụng

3. Cấu hình .htaccess

        - Cấu hình .htaccess và ứng dụng

4. Tổng quan Zend Framework

        - Giới thiệu về Zend Framework
        - Mô hình MVC.
        - Cấu hình, cài đặt Zend Framework
        - Sử dụng Zend Config
        Bài tập ứng dụng

5. Zend Ứng dụng- Zend_Validate - Zend_Filter

- Sử dụng Zend Layout.
- Zend View căn bản.
- Zend_Validate.
- Zend_Filter
- Ứng dụng View – Add – Edit – Delete.

6. Zend View chuyên sâu

- Zend View nâng cao.

7. Zend nâng cao

- Zend Controller
- Zend Session .
- Zend_Registry.
- Zend DB.
- Zend ACL.
- Zend_Form
- Zend_Translate
- Zend_Mail.
Bài tập ứng dụng

8. Đồ án cuối khóa

         Xây dựng project book store theo cách quản lý đồ an như sau:  

         User story   To do   In Progress   To Verify  Done  Issuse

 

Thời gian và học phí:

 

Thời gian:
Lớp tối , tuần 3 buổi : 3 tháng + 2 tuần làm đồ án cuối khóa.
Học phí:
Trọn khóa: Liên hệ VNĐ ( Đã bao gồm tài liệu: ebooks, phần mềm & phim minh họa thao tác trên CD).

Bằng cấp:

 

Tham dự trên 80% số buổi học và hoàn tất đồ án cuối khóa, học viên được cấp :
Giấy chứng nhận hoàn tất của trung tâm tin hoc Bình Dương trung cấp nghề.

 

 Liên hệ
    + Phone: 0913 969 793
    + mail: trungcapnghebd@gmail.com
Bookmark and Share
| More
Số lần xem:

Block quang cao tuyen sinh

BINH DUONG VOCATION COLLEGEx

Đặc biệt trường thường xuyên tổ chức học, thi lái xe 2 bánh, 4 bánh(hạng A1, A4, B1, B2,C,D,E) hàng tháng
Liên hệ: 100 Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, Tx.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Phone: 0913.96.97.93

© Copyright 2010 - Trung cấp nghề Bình Dương - Địa chỉ: 100 Hoàng Hoa Thám, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương - ĐT: 0913 96 97 93 -Email: hvthang.th@gmail.com